ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
20
25
45
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
7
20
27
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
69
73
142
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
18
16
34
1
รวมมัธยมต้น
58
39
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
137
284
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...