ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
20
13
33
3
ป.1
7
12
19
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
40
39
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
52
112
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...