ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
68
51
119
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
19
11
30
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
45
33
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
103
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...