ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
22
10
32
2
ป.1
3
11
14
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
59
53
112
6
ม.1
6
14
20
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
37
35
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
98
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...