ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำนางรอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
14
38
2
อบ.3
19
19
38
2
รวม อบ.
43
33
76
4
ป.1
17
21
38
2
ป.2
28
25
53
2
ป.3
23
15
38
2
ป.4
21
19
40
2
ป.5
18
16
34
2
ป.6
26
19
45
2
รวมประถม
133
115
248
12
ม.1
44
36
80
3
ม.2
40
33
73
3
ม.3
31
32
63
3
รวมมัธยมต้น
115
101
216
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
291
249
540
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...