ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
67
49
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
62
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...