ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
30
23
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
33
69
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...