ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับคะนิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
18
28
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
27
30
57
2
ป.1
18
13
31
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
17
17
34
1
รวมประถม
88
81
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
111
226
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...