ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
61
60
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
77
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...