ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
35
74
3
อบ.3
27
22
49
2
รวม อบ.
66
57
123
5
ป.1
48
30
78
3
ป.2
45
41
86
3
ป.3
39
36
75
3
ป.4
31
32
63
2
ป.5
34
25
59
2
ป.6
31
34
65
2
รวมประถม
228
198
426
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
294
255
549
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...