ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
2
อบ.2
9
7
16
16
อบ.3
10
8
18
18
รวม อบ.
21
15
36
36
ป.1
7
10
17
17
ป.2
9
11
20
20
ป.3
9
4
13
13
ป.4
8
7
15
15
ป.5
9
9
18
18
ป.6
12
7
19
19
รวมประถม
54
48
102
102
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
63
138
138
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...