ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
25
12
37
1
ป.6
10
19
29
1
รวมประถม
74
75
149
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
94
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...