ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
23
11
34
1
รวมประถม
69
64
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
79
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...