ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
20
30
50
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
60
66
126
6
ม.1
15
13
28
1
ม.2
2
12
14
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
30
33
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
129
239
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...