ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
4
17
21
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
55
58
113
6
ม.1
4
1
5
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
16
14
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
85
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...