ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
21
12
33
1
ป.2
14
16
30
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
76
70
146
6
ม.1
7
11
18
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
14
1
15
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
101
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...