ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
16
6
22
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
71
50
121
6
ม.1
8
13
21
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
22
31
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
97
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...