ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
9
21
30
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
70
73
143
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
27
30
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
123
238
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...