ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
16
21
37
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
35
39
74
3
ป.1
15
11
26
2
ป.2
15
21
36
2
ป.3
11
19
30
2
ป.4
26
21
47
2
ป.5
16
15
31
2
ป.6
22
11
33
2
รวมประถม
105
98
203
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
137
277
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...