ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
29
32
61
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
76
61
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
93
198
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...