ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
10
33
1
อบ.3
17
9
26
2
รวม อบ.
40
19
59
3
ป.1
11
25
36
2
ป.2
16
11
27
1
ป.3
18
16
34
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
20
21
41
2
รวมประถม
92
97
189
8
ม.1
19
22
41
2
ม.2
25
10
35
2
ม.3
19
17
36
2
รวมมัธยมต้น
63
49
112
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
195
165
360
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...