ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
15
27
1
อบ.3
14
18
32
2
รวม อบ.
26
33
59
3
ป.1
12
15
27
2
ป.2
11
18
29
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
76
86
162
7
ม.1
11
22
33
2
ม.2
20
8
28
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
44
39
83
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
158
304
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...