ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
11
8
19
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
38
32
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
40
89
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...