ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
9
10
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
13
20
33
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
14
14
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
80
160
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...