ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
55
52
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
73
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...