ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
20
10
30
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
29
25
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
35
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...