ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถาวร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
10
18
28
2
รวม อบ.
24
31
55
3
ป.1
15
13
28
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
18
16
34
2
รวมประถม
86
66
152
7
ม.1
11
0
11
1
ม.2
5
0
5
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
28
4
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
101
239
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...