ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
21
10
31
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
37
44
81
6
ม.1
27
8
35
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
16
5
21
1
รวมมัธยมต้น
54
18
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
72
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...