ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
16
46
2
อบ.3
17
16
33
2
รวม อบ.
47
32
79
4
ป.1
15
26
41
2
ป.2
22
15
37
2
ป.3
19
19
38
2
ป.4
23
18
41
2
ป.5
31
33
64
3
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
124
123
247
12
ม.1
15
16
31
2
ม.2
17
9
26
1
ม.3
21
13
34
2
รวมมัธยมต้น
53
38
91
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
224
193
417
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...