ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
44
21
65
2
ม.2
45
25
70
2
ม.3
28
25
53
2
รวมมัธยมต้น
117
71
188
6
ม.4
20
18
38
1
ม.5
4
14
18
1
ม.6
21
10
31
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
42
87
3
รวมทั้งหมด
162
113
275
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...