ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
25
72
2
ม.2
27
26
53
2
ม.3
30
22
52
2
รวมมัธยมต้น
104
73
177
6
ม.4
9
18
27
1
ม.5
22
10
32
1
ม.6
15
10
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
38
84
3
รวมทั้งหมด
150
111
261
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...