ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
51
45
96
3
อบ.3
52
43
95
3
รวม อบ.
103
88
191
6
ป.1
39
48
87
3
ป.2
61
44
105
4
ป.3
49
65
114
3
ป.4
30
42
72
3
ป.5
56
42
98
3
ป.6
52
36
88
3
รวมประถม
287
277
564
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
390
365
755
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...