ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
51
43
94
3
อบ.3
40
50
90
3
รวม อบ.
91
93
184
6
ป.1
63
40
103
4
ป.2
48
66
114
3
ป.3
32
41
73
3
ป.4
53
42
95
3
ป.5
51
39
90
3
ป.6
45
38
83
3
รวมประถม
292
266
558
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
383
359
742
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...