ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะบัล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
21
15
36
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
18
15
33
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
94
76
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
95
215
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...