ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
9
12
21
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
32
15
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
27
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...