ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมพระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
44
40
84
3
อบ.3
26
37
63
2
รวม อบ.
70
77
147
5
ป.1
41
45
86
3
ป.2
42
55
97
3
ป.3
38
38
76
3
ป.4
42
41
83
3
ป.5
36
37
73
3
ป.6
35
53
88
3
รวมประถม
234
269
503
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
304
346
650
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...