ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
6
13
19
2
ป.2
13
11
24
2
ป.3
16
13
29
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
13
17
30
2
ป.6
3
12
15
1
รวมประถม
67
76
143
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
81
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...