ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโชกเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
5
12
17
1
ป.5
10
17
27
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
60
56
116
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
25
13
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
77
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...