ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
4
40
2
ม.2
41
6
47
2
ม.3
55
9
64
3
รวมมัธยมต้น
132
19
151
7
ม.4
26
4
30
2
ม.5
36
4
40
2
ม.6
24
9
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
86
17
103
6
รวมทั้งหมด
218
36
254
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...