ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
5
29
2
ม.2
58
11
69
3
ม.3
37
11
48
2
รวมมัธยมต้น
119
27
146
7
ม.4
46
5
51
2
ม.5
27
9
36
2
ม.6
29
16
45
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
30
132
6
รวมทั้งหมด
221
57
278
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...