ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
91
112
203
6
ม.2
110
105
215
6
ม.3
80
105
185
6
รวมมัธยมต้น
281
322
603
18
ม.4
67
100
167
6
ม.5
82
123
205
6
ม.6
63
109
172
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
212
332
544
18
รวมทั้งหมด
493
654
1,147
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...