ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
9
8
17
1
ม.2
24
9
33
1
ม.3
11
17
28
1
รวมมัธยมต้น
44
34
78
3
ม.4
8
10
18
1
ม.5
6
12
18
1
ม.6
7
2
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
24
45
3
รวมทั้งหมด
65
58
123
6
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...