ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
166
192
358
11
ม.2
175
211
386
11
ม.3
185
198
383
11
รวมมัธยมต้น
526
601
1,127
33
ม.4
89
195
284
10
ม.5
74
140
214
8
ม.6
74
178
252
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
237
513
750
27
รวมทั้งหมด
763
1,114
1,877
60
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...