ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
161
220
381
11
ม.2
168
199
367
11
ม.3
178
209
387
11
รวมมัธยมต้น
507
628
1,135
33
ม.4
103
199
302
11
ม.5
96
200
296
10
ม.6
73
150
223
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
272
549
821
29
รวมทั้งหมด
779
1,177
1,956
62
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...