ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
194
203
397
11
ม.2
145
176
321
10
ม.3
161
175
336
11
รวมมัธยมต้น
500
554
1,054
32
ม.4
81
183
264
8
ม.5
75
202
277
9
ม.6
101
205
306
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
257
590
847
26
รวมทั้งหมด
757
1,144
1,901
58
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...