ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
50
126
4
ม.2
56
60
116
4
ม.3
52
47
99
4
รวมมัธยมต้น
184
157
341
12
ม.4
32
40
72
2
ม.5
25
31
56
2
ม.6
13
20
33
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
91
161
5
รวมทั้งหมด
254
248
502
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...