ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
22
48
2
ม.2
25
23
48
2
ม.3
29
17
46
3
รวมมัธยมต้น
80
62
142
7
ม.4
23
24
47
2
ม.5
25
14
39
1
ม.6
6
11
17
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
49
103
5
รวมทั้งหมด
134
111
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...