ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแตลศิริวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
45
96
3
ม.2
41
38
79
3
ม.3
40
36
76
3
รวมมัธยมต้น
132
119
251
9
ม.4
29
58
87
3
ม.5
18
26
44
2
ม.6
16
33
49
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
63
117
180
7
รวมทั้งหมด
195
236
431
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...