ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแตลศิริวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
38
83
3
ม.2
46
38
84
3
ม.3
57
71
128
4
รวมมัธยมต้น
148
147
295
10
ม.4
18
31
49
2
ม.5
19
36
55
2
ม.6
23
33
56
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
60
100
160
6
รวมทั้งหมด
208
247
455
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...