ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
88
159
5
ม.2
71
103
174
5
ม.3
77
84
161
5
รวมมัธยมต้น
219
275
494
15
ม.4
43
80
123
4
ม.5
45
68
113
4
ม.6
34
47
81
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
195
317
13
รวมทั้งหมด
341
470
811
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...