ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
6
15
21
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
59
56
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
76
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...