ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะทาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
11
2
13
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
58
51
109
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
26
27
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
90
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...