ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
6
13
19
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
21
11
32
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
20
21
41
2
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
70
80
150
7
ม.1
9
9
18
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
125
243
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...