ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
10
14
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
14
19
33
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
56
44
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
63
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...