ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
71
67
138
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
109
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...