ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแทรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
7
16
23
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
39
31
70
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
18
16
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
63
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...