ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
21
15
36
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
22
7
29
1
ป.3
17
13
30
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
91
68
159
6
ม.1
17
17
34
1
ม.2
16
18
34
1
ม.3
6
12
18
1
รวมมัธยมต้น
39
47
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
130
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...