ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาเปียง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
58
53
111
6
ม.1
17
13
30
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
8
14
22
1
รวมมัธยมต้น
33
39
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
111
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...